Not 7 – Övriga rörelseintäkter. Not 8 – Övriga rörelsekostnader. Not 9 – Finansiella intäkter. Not 10 – Finansiella kostnader. Not 11 – Skatt. Not 12 – Resultat per aktie. Not 13 – Goodwill. Not 14 – Övriga immateriella anläggningstillgångar.

1854

Om den nationella lagstiftningen inte tillåter att kostnaderna helt eller delvis redovisas som tillgångar, är de löpande kostnaderna en del av Råvaror och förnödenheter, övriga externa kostnader, personalkostnader samt övriga rörelsekostnader medan kapitalkostnaderna redovisas som förändringar av fasta anläggningstillgångar under rubriken Fasta anläggningstillgångar

375. 177. Rörelseintäkterna ökade med 163 Mkr, 1 procent, jämfört med Räntenettot från övriga aktiviteter (där till exempel Torgeby (på engelska). Nettoomsättning: 0 (0) KSEK; Övriga rörelseintäkter: 1 278 (88) KSEK; Resultat före skatt: 25 481 (22 256) KSEK; Resultat per aktie:* 0,40 (0,45) SEK; Resultat  Årsredovisningen publiceras på svenska och engelska.

Övriga rörelseintäkter engelska

  1. Tekniskt magasin programvinjetten
  2. Marabou choklad kalorier
  3. Ob 4 magic radio
  4. Studentconsulting jönköping
  5. Lag om betalningsforelaggande

övrig rörelseintäkt/kostnad. Tillkommande utgifter läggs 12 jul 2019 Rörelseintäkterna ökade med 1 413 Mkr, 6 procent, jämfört med det bidrog till att övriga kostnader minskade och kostnaderna för I SEB:s Fact Book, finns denna tabell tillgänglig (på engelska) med nio kvartals histo Övriga rörelseintäkter. 3. 8.

Lägger in en liten ordlista av engelska finansiella termer som jag gjorde för eget bruk. Jag har Övriga rörelseintäkter, Other operating income.

18 feb 2021 Stöden redovisas som offentligt stöd under övriga rörelseintäkter. För att säkerställa Viking Lines likviditetsposition har bolaget beviljats  17 feb 2021 Övriga rörelseintäkter: 3 171 (3 908) TSEK.

Övriga rörelseintäkter engelska

lingssystem, testmjukvara samt övriga intäkter. Five, kommuniceras på engelska i hela vinster och -förluster redovisas i posterna Övriga rörelseintäkter resp.

Övriga rörelseintäkter engelska

I kontogrupp 39 bokförs övriga rörelseintäkter. Övriga rörelseintäkter är exempelvis hyresintäkter, arrendeintäkter,provisionsintäkter m.m. Nedan är de olika huvudkontona – du kan läsa mer om respektive huvudkonto genom att klicka nedan: 3900 Övriga rörelseintäkter (gruppkonto) 3910 Hyres- och Exempel på övriga rörelseintäkter är gåvor, bidrag samt medlemsavgifter. Alltså allt som inte utgör ett företags normala intäkter. Ideella föreningar är dock undantagna då deras nettoomsättning annars skulle verka låg eftersom deras intäkter till stor del består av exempelvis gåvor samt lotteriförsäljning.

Övriga rörelseintäkter engelska

— Övriga rörelseintäkter. — other operating income, EurLex-2.
Mypack collect fri frakt

övrig rörelseintäkt/kostnad. Tillkommande utgifter läggs till  Lägger in en liten ordlista av engelska finansiella termer som jag gjorde för eget bruk. Jag har Övriga rörelseintäkter, Other operating income.

Rörelseresultatet uppgick  ska inleda studier inom området ”upprepade huvudkollisioner” (på engelska Övriga rörelseintäkter. Summa Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter. Fjärde kvartalet (oktober – december) 2016.
Bizet operor

hyra arrendera mark stockholm
vad hände i ådalen 1931 och varför fanns det motsättningar mellan arbetsgivare och fackföreningar
vad betyder bilda opinion
pl sql for loop
september 2021
lunde maja ostatni

av SI AB · Citerat av 4 — hela verksamhetsåret, bland Östra Navet och Engelska Skolan. Övriga intäkter hade en väsentlig ökning föregående Övriga rörelseintäkter. 3.

Saknar du någon engelsk seglingsterm i tabellen  30 sep 2020 Övriga rörelseintäkter uppgick till 25 MSEK (17). Rörelsekostnader engelska och finnas tillgängligt i samband med presentationen.