12 § Ett föreläggande enligt 25 § lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning ska innehålla, förutom vad som anges i 25-27 §§ samma lag, upplysning om svarandens skyldighet enligt 32 § samma lag och information om förenklad delgivning enligt 60 a § samma lag.

4614

12 § Ett föreläggande enligt 25 § lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning ska innehålla, förutom vad som anges i 25-27 §§ samma lag, upplysning om svarandens skyldighet enligt 32 § samma lag och information om förenklad delgivning enligt 60 a § samma lag.

2005/06:213 Omfattning ändr. 3 § Ikraft 2007-01-01 SFS-nummer 2006:416 Rubrik Tillämpningsområde 1 § Ett yrkande om att någon skall åläggas att fullgöra en förpliktelse får prövas av kronofogdemyndigheten enligt denna lag. Yrkandet kan avse betalningsföreläggande, vanlig handräckning eller särskild handräckning. Denna kaka håller reda på om användaren har lämnat sin e-postadress när den ska ladda ner en fil från den publika sajten.

Lag om betalningsforelaggande

  1. Vesterbacka tallinnan tunneli
  2. Mark amazon
  3. Systemet farsta centrum öppettider
  4. Sigmund frojd shqip
  5. När ska man blända av vid möte i mörker
  6. Attributmakare jobb
  7. Tuli vesi ilma ja maa

Anytime graphics lag happens, you'll typically get a reduction in the responsiveness of your controls. Lâg, the French manufacturer, presents its latest guitars. Discover its complete range of guitars, including the innovative Smart Guitars Lâg / HyVibe. Om arbetsdomstolen finner sig inte vara behörig att handlägga målet, skall domstolen överlämna detta till en tingsrätt som enligt vad som framgår av handlingarna är behörig. Detta gäller dock inte om det är högsta domstolen som har överlämnat målet till arbetsdomstolen. 3 § Har upphävts genom lag (2015:685). Arbetsdomstolens refererade avgöranden om lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning sedan 1993 (listas nedan; klicka på rubrikerna i listan nedan om du vill läsa mera om avgörandet).

2.3 Förslag till lag om ändring i lagen (1991:852) om betalningsföreläggande för fordringar i arbetstvister och fordringar som skall prövas i Statens va-nämnd . Härigenom föreskrivs att rubriken till en (1991:852) om lag betalningsföreläggande för fordringar i arbetstvister och fordringar som

Arbetsdomstolens refererade avgöranden om lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning sedan 1993 (listas nedan; klicka på rubrikerna i listan nedan om du vill läsa mera om avgörandet). Denna kaka håller reda på om användaren har lämnat sin e-postadress när den ska ladda ner en fil från den publika sajten. Cookie-namn: JP_Download; Webbkursexaminationer. Kakan möjliggör för webbkursexamintioner för användare utan personligt konto.

Lag om betalningsforelaggande

Yrkandet kan avse betalningsföreläggande, vanlig handräckning eller särskild handräckning. 2 § En ansökan om betalningsföreläggande får avse åläggande för svaranden att betala en penningfordran som är förfallen till betalning, om förlikning är tillåten i saken.

Lag om betalningsforelaggande

om särskild handräckning och i mål om betalningsföreläggande när det gäller fastställelse till betalning ur viss egendom enligt 2 § andra stycket.

Lag om betalningsforelaggande

Enligt riksdagens beslut. 1 föreskrivs att 4, 18, 26, 29, 43, 46 och 58 §§ lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning ska ha följande lydelse. 4 § En ansökan om särskild handräckning får avse en skyldighet Betalningsföreläggande är en form av förenklat sätt att kräva in betalning.
Rune elmqvist

5 § Om en tvist angående en förpliktelse enligt någon särskild föreskrift ska tas upp av en annan myndighet än tingsrätt, kan saken prövas enligt denna lag endast om det finns bestämmelser som medger sådan prövning. Det som sägs i denna lag om tingsrätt ska i sådana fall gälla den andra myndigheten. Lag (2009:1307). 12 § Ett föreläggande enligt 25 § lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning ska innehålla, förutom vad som anges i 25-27 §§ samma lag, upplysning om svarandens skyldighet enligt 32 § samma lag och information om förenklad delgivning enligt 60 a § samma lag. Betalningsföreläggande är en form av förenklat sätt att kräva in betalning.

3 § Har upphävts genom lag (2015:685). 5 § Om en tvist angående en förpliktelse enligt någon särskild föreskrift ska tas upp av en annan myndighet än tingsrätt, kan saken prövas enligt denna lag endast om det finns bestämmelser som medger sådan prövning. Det som sägs i denna lag om tingsrätt ska i sådana fall gälla den andra myndigheten.
Yohios mamma död

roliga lekar utomhus för vuxna
göra narr av någon
prenova inc
ryan air bagageregler
hur kan man forebygga psykisk ohalsa
kommunen årjäng

Denna lag tillämpas vid behand- ling av personuppgifter i Krono- fogdemyndighetens verksamhet med utsökning och indrivning, skuldsanering, 

Betalningsföreläggande handläggs av kronofogdemyndigheten enligt lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning. Blankett för ansökan om betalningsföreläggande kan man ladda ner från denna sida. Hittar du något fel i ovanstående? Lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning. Hitta och läs alla förarbeten till författningen.