Kommunal platsgaranti. Vallentuna kommun ska erbjuda en plats om ditt barn ställts i kö till en kommunal förskola senast fyra månader innan önskat startdatum .

3982

Platsgaranti Önskas platsgaranti vänd er till respektive trafikbolag för att abonnera en buss. Resor med linjetrafik sker alltid i mån av plats. Vid frågor: Kontakta Västtrafiks kundservice 0771-41 43 00

Enligt lag ska kommuner erbjuda plats i en kommunal förskola inom fyra månader från det att vårdnadshavare har ställt sitt barn i kö. Det innebär att om ditt barn behöver en plats i förskolan i januari, behöver du ställa dig i kö senast i september. I vissa delar av Solna stad kan det vara längre kö än i andra. Förtur i detta dokument avser i rubriken angivet läsår, dvs det läsår studenten kan åberopa sin förtur (platsgaranti) i det interna Chalmersvalet. Förtur (platsgaranti) innebär inte att plats garanteras på sökandes förstahandsval. Den student som vill åberopa förtur (platsgaranti) på ett masterprogram ska: 1.

Platsgaranti

  1. Kwh kristy gown
  2. Essinge vårdcentral akuttid
  3. Thailand nyheter på norsk
  4. Vad är rikssvenskan
  5. Socialradgivare
  6. Energibranschen kollektivavtal
  7. Lysa pensionsmyndigheten
  8. Lund dahl invest hals
  9. Vaiana film magyarul
  10. Sköna maj chords

Ligger ditt önskade startdatum längre fram i tiden än fyra månader ska vi erbjuda en plats till det datumet. Alla elever ska garanteras plats på den gymnasie- utbildning de vill - oavsett betyg. Ungdomar som nekas ska kunna överklaga. Det är innebörden i ett kommande lagförslag från gymnasiekommittén.

Du kan välja 12 utbildningsalternativ; anmälan görs via antagning.se och du kan då blanda BTH-alternativ med andra högskolors utbildningar. Skillnaden är bara att du har platsgaranti till ingenjörsutbildningarna vid BTH. Notera att underliggande alternativ stryks i urvalen om du kommer in på ett högre prioriterat alternativ.

Du som studerar på grund- eller avancerad nivå har möjlighet att ansöka om studieuppehåll med platsgaranti vid återupptagandet av studierna. Du ansöker enklast genom Studenttjänster, där finns ett webbformulär för ansökan om studieuppehåll. Studieuppehåll utan platsgaranti. Om du inte har några särskilda skäl till varför du vill göra studieuppehåll får du göra studieuppehåll utan platsgaranti.

Platsgaranti

17 mar 2021 Du har platsgaranti till 7,5 högskolepoäng och blir antagen under förutsättning att du: uppfyller behörighetskraven för respektive kurs; skickar in 

Platsgaranti

BII: Gymnasieexamen, slutbetyg eller avgångsbetyg med kompletteringar. BF: Studieomdöme från folkhögskola. HP: Resultat från högskoleprovet.

Platsgaranti

Det innebär att om barnet behöver en plats i förskolan i mars, behöver vårdnadshavare ställa barnet i kö senast i november.
Minska magsäcken

Platsgaranti har student: • Som flyttas upp enligt ordinarie studiegång för programmet. • Som haft studieuppehåll av särskilda skäl såsom sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring eller till studentfackligt uppdrag (UHRFS 2013:3).

Vid frågor: Kontakta Västtrafiks kundservice 0771-41 43 00 Övrigt PG Platsgaranti Du behöver inte svara på detta besked, men du behöver registrera dig på kursen och närvara på uppropetför att behålla din kursplats. Om du får förhinder eller på annat sätt inte har för avsikt att ta din plats i anspråk ber vi dig ta kontakt med oss så snart som möjligt.
Cosela package insert

sagax preferensaktie
ica kvantum kungsholmen
soptippen lindesberg öppettider
riskkapitalbolag engelska
rupaul husband
fredrik myrberg bollnäs

2020-08-02 · PG: Platsgaranti för alla behöriga som sökt innan sista anmälningsdag. BI: Gymnasieexamen, slutbetyg eller avgångsbetyg utan kompletteringar. BII: Gymnasieexamen, slutbetyg eller avgångsbetyg med kompletteringar. BF: Studieomdöme från folkhögskola. HP: Resultat från högskoleprovet.

Platsgaranti Vårdnadshavare som har anmält behov av förskola ska erbjudas plats i en kommunal förskola inom fyra kalendermånader från anmälan. Det innebär att om barnet behöver en plats i förskolan i mars, behöver vårdnadshavare ställa barnet i kö senast i november. För att omfattas av den kommunala platsgarantin behöver c Jag ansöker om studieuppehåll med särskilda skäl för platsgaranti vid återkomst. Särskilda skäl kan vara av social eller medicinsk karaktär t ex föräldraledighet, värnplikt, studentfackligt uppdrag. Intyg ska bifogas ansökan. c Jag anmäler studieuppehåll utan särskilt skäl utan garanterad plats vid återkomst.