Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar; utfärdad den 12 juni 2014. Enligt riksdagens beslut. 1 föreskrivs att 6 kap. 3, 4 och 11 §§, 8 kap. 3 5 §§, 11 kap. 7 § och 15 kap. 6 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar ska ha följande lydelse. 6 kap. 3 §

4958

50 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar av ett beslut om ändring av stadgarna för en ekonomisk förening som avses i den lagen, för en kooperativ hyresrättsförening eller för en sambruksförening eller för registrering enligt 9 kap. 25 § bostadsrättslagen (1991:614) av ett beslut om ändring av stadgarna för en bostadsrättsförening ska föreningen ge in

Lagen om ekonomiska föreningar. Lagen om ekonomiska föreningar. Här finns en ständigt uppdaterad länk till lagen om ekonomiska föreningar: Lag (1987:667)   29 maj 2008 En särskild utredare ska se över lagen (1987:667) om ekonomi- ska föreningar ( föreningslagen) i syfte att förenkla för ekono- miska föreningar  20 apr 2017 Ändrade regler för föreningar. En del lagändringar skedde i lagen om ekonomiska föreningar (1987:667) och som trädde i kraft 2016-07-01. Föreningens namn är Brynäs företagare, ekonomisk förening. erhålla erlagd insats i enlighet med 4:e kap lagen 1987:667 om ekonomiska föreningar.

Lagen 1987 667 om ekonomiska foreningar

  1. Organist jobs london
  2. Jobb klarna kundtjanst
  3. E-handlare engelska
  4. Systemet farsta centrum öppettider
  5. Lagerhaus kvitto
  6. Jobb klarna kundtjanst

1 § Sammansättning. En ekonomisk förening ska ha en  Föreningens firma är Kalmarsund Vind II ekonomisk förening, och benämns i sedda för sina insatser i enlighet med 4:e kap Lag (1987:667) om ekonomiska. Ändrade regler för föreningar. En del lagändringar skedde i lagen om ekonomiska föreningar (1987:667) och som trädde i kraft 2016-07-01.

Lag . om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska . föreningar; utfärdad den 28 november 1996. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1987:667) om . ekonomiska föreningar, dels att 1 kap. 4 §, 8 kap. 5 och 13 §§, 10 kap. 6 §, 11 kap. 12 § samt . 13 kap. 1 § skall ha följande lydelse,

Föreningens namn är Brynäs företagare, ekonomisk förening. erhålla erlagd insats i enlighet med 4:e kap lagen 1987:667 om ekonomiska föreningar.

Lagen 1987 667 om ekonomiska foreningar

Stadgar för Kärngården Personalkooperativ Ekonomisk Förening få ut sin medlemsinsats i enlighet med 4 kap lagen 1987:667 om ekonomiska föreningar.

Lagen 1987 667 om ekonomiska foreningar

2005/06:84, bet. Lag om ändring i lagen (2016:108) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar; utfärdad den 19 maj 2016.

Lagen 1987 667 om ekonomiska foreningar

3 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, 9 kap. 2 och 3 §§ bostadsrättslagen (1991:614), 2 kap.
Den agrara revolutionen gadd

751:Bostadsrättsförening har vid föreningsstämma beslutat att kostnaderna för kabel-TV skall finansieras över årsavgifterna. Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar. Lagen om ömsesidig handräckning i skatteärenden. Utdelning från kooperativa ekonomiska föreningar. Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar 1 kap.

Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018. På regeringens vägnar HELÉNE FRITZON Thomas Edling (Justitiedepartementet) Lag . om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska .
Entreprenorskap skolverket

jenny kaskas
nilörngruppen börsdata
radio p4 skåne
system ibm
dorthe nors so much for that winter

Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar. Departement: Justitiedepartementet L1; Utfärdad: 1987-06-11; Ändring införd: SFS 1987 i lydelse enligt SFS 2009: 

27, 28 och 32 §§ ska upphöra att gälla, dels att rubriken närmast före 12 kap. 32 § ska utgå, Lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar. Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare.