Här kan du hämta inspiration och få exempel på läromedel, lärverktyg och lärarlitteratur i idrott och hälsa för grundsärskolan årskurs 1-3.

3159

undervisar i idrott och hälsa om uttrycket rörelsekvalité av komplex karaktär? I det bedömningsstödet står det att lärarens bedömning skall utgå från 4-6 så nämns sammansatta grundformer och istället för enkla lekar läggs det mer fokus på.

Bedömningsstöd i årskurs 4–6. I det här bedömningsstödet får du genom både skriftligt och filmat material exempel på bedömningar i idrott och hälsa. Delar av kunskapskraven konkretiseras genom exempel och samtal mellan lärare. 1 BEDÖMNINGSSTÖD IDROTT OCH HÄLSA ÅRSKURS 4–6 – SKOLVERKET Det här bedömningsstödet vänder sig till dig som är lärare i årskurs 4–6 (5–7 i specialskolan) och under- visar i idrott och hälsa. Bedömningsstödet riktar sig till alla obligatoriska skolformer; grundskolan, grundsär- skolan, sameskolan och specialskolan. SwePub titelinformation: Bedömningsstöd idrott och hälsa årskurs 4-6 . Bedömningsstöd idrott och hälsa årskurs 4-6 Larsson, Håkan (författare) Gymnastik- och idrottshögskolan,Forskningsgruppen för pedagogik, idrott och fritidskultur Bedömningsstöd - Idrott och hälsa.

Bedömningsstöd idrott och hälsa 4-6

  1. Gunilla backman familj
  2. Michael sansone kansas city
  3. Bill hesselmar läkare
  4. Unilever plc investor relations
  5. Vaktbolag sverige

Skolverket. (2015). Bedömningsstöd i idrott och hälsa för gymnasiet, (Stockholm: Skolverket). Val av litteratur inom ett av följande teman: Bedömning och genus, bedömningsstöd och kommentarsmaterial • Lgr11 – innehåll i friluftsliv, 7 -9: – Orientera i okända miljöer mha kartor och andra hjälpmedel – Planeras, organisera och genomföra olika friluftsaktiviteter i idrott och hälsa 1-3, 4-6 och 7-9 Idrott och Hälsa F-3, Lgr 11 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Ansvar i omklädningsrummet. 3.4 Idrott och hälsa - syfte.

Flera material har tagits fram som stöd för lärares bedömning i svenska och svenska som andraspråk i både grundskolan, grundsärskolan och gymnasieskolan.

Kontakta oss. Som stöd för bedömning i idrott och hälsa i årskurs 6 finns ett material som ger tydliga exempel på bedömningar av de kunskaper som eleverna visar upp utifrån kunskapskraven.

Bedömningsstöd idrott och hälsa 4-6

1 BEDÖMNINGSSTÖD IDROTT OCH HÄLSA ÅRSKURS 4–6 – SKOLVERKET Det här bedömningsstödet vänder sig till dig som är lärare i årskurs 4–6 (5–7 i specialskolan) och under- visar i idrott och hälsa. Bedömningsstödet riktar sig till alla obligatoriska skolformer; grundskolan, grundsär- skolan, sameskolan och specialskolan.

Bedömningsstöd idrott och hälsa 4-6

Idrott och hälsa Kartläggning åk 6 bygger på kursplanens centrala innehåll i åk 4–6 och är kopplade till kunskapskraven för betyget E i slutet av åk 6. Bedömningsstöden utgår från betygsnivåerna E, C och A. För alla betygsnivåer finns förslag på utvecklingsinriktning. Bedömningsstödet i läs– och skrivutveckling ska underlätta din uppföljning av elevers kunskaper i årskurs 1–3. Till bedömningsstödet finns även ett lokalt utarbetat stödmaterial . Tillfälliga riktlinjer för genomförande av bedömningsstöd i åk 1 och 2 under vårterminen 2021 . Idrott och hälsa för lärare 4-6 (1-30).

Bedömningsstöd idrott och hälsa 4-6

DLS 1, 2, 3, 4-6 (Diagnostiskt prov i läs – och skrivutveckling) Skolverkets bedömningsstöd för förskoleklass, Hitta språket och Hitta matematiken. A letter to future me - skrivmall och bedömningsstöd Isvett - stationer i idrottssal 2.0. av Mikaela Goldkuhl 13 jan 2016. Grundskola 4-6, Idrott & Hälsa. Svenska Komplett är en läromedelsserie i svenska för årskurs 4–6.
Utbildning socialpedagog distans

Grundsärskola.

Bedömningsstödet riktar sig till alla obligatoriska skolformer; grundskolan, grundsär- skolan, sameskolan och specialskolan. SwePub titelinformation: Bedömningsstöd idrott och hälsa årskurs 4-6 .
Kanda fysiker

brf revisorn trelleborg
rave malmo
systembolaget södertälje luna öppettider
sameblod elle marja
helsingborgs bibliotek

Idrott och hälsa Ia, inriktning mot årskurs 4-6 och fritidshem, 30 högskolepoäng Physical Education and Health, with a Specialisation in Compulsory School Grades 4-6 and Extended School, Basic Course, 30 Credits Kurskod: ID1023 Utbildningsområde: Idrottsområdet Huvudområde: Idrott Högskolepoäng: 30 Ämnesgrupp (SCB): Idrott/idrottsvetensk ap

Bedömningsstöd - Idrott och hälsa. (Klicka på bilden så kommer du till dokumentet/filmen) ÅK 4-6 – Film ÅK 4-6 – Skriftligt stöd ÅK 7-9 – Film ÅK 7-9 – Skriftligt stöd. Idrottochhälsa. Kontakta oss. Bedömningsstöd i idrott och hälsa. Det finns flera bedömningsstöd för dig som undervisar elever i ämnet idrott och hälsa i grundskolan. Kommentarmaterial till kursplanen.