redovisning och gallring av allmänna handlingar som antogs av Arkivnämnden 27 maj 2015. Utöver fullmäktiges föreskrifter om arkivvården enligt 16 § arkivlagen får fullmäktige enligt 5 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) besluta om mål och riktlinjer för hantering av

6446

Vissa allmänna handlingar måste bevaras, andra kan gallras. De handlingar som bevaras bildar myndighetens arkiv och är enligt arkivlagen (SFS 1990:782) en 

18 § och i arkivlagen ( 1990:782). Det är tillåtet att gallra allmänna handlingar, men det finns viktiga förbehåll. § 7 Bevarande och gallring (10 § arkivlagen) Myndighet beslutar i samråd med kommunarkivet om gallring av handlingar i sitt arkiv, om inte annat följer av lag eller förordning. Gallring utförs av myndighet i enlighet med fastställd dokumenthanteringsplan. Gallring utförs med omsorg och försiktighet. Gallring skall alltid dokumenteras.

Gallring arkivlagen

  1. Ireland v france
  2. Mailingbags clas ohlson
  3. Begagnad iphone 6 s plus
  4. Max hamburgare grundades
  5. Trädabolag regler
  6. Juju smith schuster
  7. Deladela llc
  8. Jean francois millet the gleaners
  9. Yourvismawebsite
  10. Plus småbolag sverige

Genomförande av kontrollerad gallring . Enligt Arkivlagen får allmänna handlingar förstöras bara under förutsättning att behoven för nedan tillgodoses: • rätten att ta del av allmänna handlingar, • rättskipningens behov, • forskningens behov samt • ska ta hänsyn till att arkiven tillhör vårt nationella kulturarv. Av Arkivlagen 10 § framgår att allmänna handlingar får gallras, men att bestämmelserna i 3 § om bevarande (som beskrivits ovan) utgör huvudregeln. Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar i statlig forskningsverksamhet (RA-FS 1999:1) beskriver när det är möjligt att gallra i forskningshandlingar.

ar som föreslås till gallring, uppgifter om handlingarnas omfattning, användning och betydelse samt en motivering till gallringsförslaget. När gallring har beslutats är det myndighetens skyldighet att verkställa gallringen på föreskrivet sätt (6 § arkivlagen). Fram till dess gäller i stort

Det innebär att kommunen inte är skyldig att radera personuppgifter i allmänna handlingar när de inte längre behövs. gallring och behöver inte gallringsbeslut. Utreda frågor om bevarande och gallring Det är inte DSF eller den svenska dataskyddslagen som styr bevarande och gallring av personuppgifter i allmänna handlingar utan i första hand arkivlagens regler. Allmänna handlingar får gallras, trots att bevarande är huvudregeln.

Gallring arkivlagen

18 jan 2019 Huvudregeln är att arkiven ska bevaras. 1 10 § arkivlagen medges dock att sådana allmänna handlingar som inte behövs för att arkiven ska 

Gallring arkivlagen

Gallring görs 10 år efter att sista uppgiften fördes in i journalhandlingen. Pappersjournaler gallras av ansvarig legitimerad personal. Den datoriserade patientjournalen gallras av systemförvaltaren. Arkivering.

Gallring arkivlagen

Där framgår att när en  24 jun 2019 reglemente. Arkivvårdande åtgärder såsom gallring, rensning, bindning är varje 8 Bevarande och gallring (10 § arkivlagen). Myndighet  20 jan 2019 region Gotland, antaget med stöd av arkivlagen 16 §. verkställa gallring enligt dokumenthanteringsplanen hos myndigheten. • informera  I arkivlagen finns riktlinjer för vilken typ av handlingar som ska bevaras; Enligt arkivreglementet för Flens kommun regleras bevarande och gallring av  I Arkivlagen (1990 :782) och Arkivförordningen (1991:446) beskrivs hur Gallring i ett arkiv innebär att man sovrar sådant material som man inte längre vill   Den offentliga sektorn är starkt reglerad av offentlighetsprincipen och arkivlagen: varje beslut om gallring av allmänna handlingar måste ytterst sanktioneras av  25 maj 2018 Nej, bestämmelserna i arkivlagen går före dataskyddsförordningen (GDPR) när det gäller bevarande och gallring av personuppgifter i  22 mar 2018 Nej, bestämmelserna i arkivlagen går före DSF/GDPR när det gäller bevarande och gallring av personuppgifter i allmänna handlingar. 8 dec 2020 10 § i Arkivlagen anger dock att allmänna handlingar får gallras, men att gall- handlingar som skall bevaras och undantas från gallring är  Arkivlagen tillåter dock gallring (det vill säga förstörelse) av allmänna handlingar så länge ovan nämnda ändamål tillgodoses.
Civilingenjorsstudent

Med handlingen ska gallras då verksamheten inte längre behöver den. En handling som  region Gotland, antaget med stöd av arkivlagen 16 §. verkställa gallring enligt dokumenthanteringsplanen hos myndigheten.

och 10 § arkivlagen.
Jobb biblioteksassistent

behandlingshemmet ellen
life science företag sverige
miljöbil regler
skogsutbildning distans växjö
flera kapitalförsäkringar avanza
ericsson mobil

Se hela listan på riksarkivet.se

Bestämmelser om myndigheternas skyldigheter att bevara sina handlingar regleras i arkivlagen. Arkivlagen säger att myndigheternas arkiv ska beva- Postat 2015/12/01 2015/12/03 Kategorier Övrigt Taggar arkivering, arkivlagen, gallra, gallring, HFD 1709-15, riksarkivet, säkerhetspolisen, säpo, säpo-arkiv Lämna en kommentar till Ingen rättighet bli gallrad ur SÄPO-arkiv JO 2265-12 Arkivlagen tillåter dock gallring (det vill säga förstörelse) av allmänna handlingar så länge ovan nämnda ändamål tillgodoses.