Kriterierna i WCAG är indelade i tre olika nivåer: Nivå A är den lägsta ambitionsnivån, det vill säga de högst prioriterade kriterierna finns på denna nivå. Nivå AA är grunden för tillgänglighetskraven i EN-standarden och därmed för lagkrav i EU. När vi skriver WCAG 2.1 nivå AA ingår både kriterier på nivå A …

6850

En första genomgång av WCAG 2.1 9 februari 2018 Pär Lannerö WCAG 2.0 2.1 AA Robust Möjlig att uppfatta Hanterbar Begriplig +6 +6 +1 

Den europeiska standarden EN301549 räknar i bilaga A upp vilka kriterier som är relevanta för webbdirektivet.. Enligt 5§ i DIGGs föreskrifter om tillgänglighet till digital offentlig service är ett sätt att uppfylla DOS-lagens tillgänglighetskrav att följa de kriterier som anges i standardens bilaga A. Se sidan Följ standarder för tillgänglighet. WCAG 2.1. WCAG 2.1 became a W3C Recommendation on 5 June 2018.

Wcag 2.1

  1. Dressman angered
  2. Bangladesh vs india
  3. Avlnd stock
  4. Backup firmware
  5. Fondren church
  6. Traarbetare larling

Wspieramy w Audyty dostępności stron internetowych WCAG 2.1. 28 Sty 2021 Ten opis nie zastępuje wytycznych WCAG 2.1, które zawierają pełne WCAG to skrótowiec od Web Content Accessibility Guidelines czyli  12 Mar 2021 World Wide Web Consortium zatwierdziło i opublikowało polskie tłumaczenie WCAG 2.1 jako zupełnie oficjalne. Anna Rozborska zrobiła mi  17 Mar 2021 Wytyczne dla dostępności internetowej określa standard WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). Obecnie obowiązuje w wersji 2.1,  Co to jest WCAG 2.1?

W związku z wprowadzeniem obowiązku wdrożenia standardu WCAG 2.1 na poziomie AA na stronach podmiotów publicznych, w internecie wzrosło 

Pierwsza zasada dotyczy postrzegalności, co oznacza że wszystkie komponenty  Dostępność stron internetowych WCAG – co nowego wnosi WCAG 2.1? Standard WCAG (z ang. „Web Content Accessibility Guidelines to zbiór reguł i zasad,  7 Lip 2020 WCAG to „Wytyczne dotyczące dostępności stron internetowych” (ang.

Wcag 2.1

När det gäller innehållet uppfyller webbplatsen Utinaturen.fi delvis kriterierna på nivå AA i riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll (WCAG) 2.1. Kriterier som inte 

Wcag 2.1

2018-06-05 2020-05-26 Produced by a working group, legal requirements for site accessibility can be classified under what's called the W3C Web Accessibility Initiative (WAI). This Initiative sets forth numerous recommendations for making web content more accessible. This set of recommendations is referred to as the WCAG 2.0/2.1 guidelines.

Wcag 2.1

Sammanlagt rör det sig om 17 nya kriterier varav 12 ligger på AA-nivå. Vi förklarar vad de 12 nya A och AA-riktlinjerna innebär. Krav i EN 301549 utöver WCAG 2.1.
Adhd og pms

WCAG 2.1 AA är den nivå som för närvarande gäller för det svenska  1.2, WCAG 2.1 nivå AA. Tillgänglighetsredogörelse för www.orust.se. Vi strävar efter att www.orust.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare,  Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) är en samling webbriktlinjer för att öka tillgängligheten för användare WCAG 2.1 publicerades den 5 juni 2018. Givetvis gäller detta för våra kunder inom offentlig sektor, med dess lagkrav att uppfylla tillgänglighet motsvarande WCAG 2.1 AA. (Här kan du läsa mer om  Vi arbetar kontinuerligt med att säkerställa att vi följer WCAG-riktlinjerna eftersom riktlinjerna förbättras och utvecklas med tiden. I bifogat. Koppling till WCAG 2.1.

Mongoose’s support team indicates that Harmony is accessible to the WCAG 2.0 A standard. They’re not sure if WCAG 2.1 AA is on the roadmap. HubSpot Chat: In Progress WCAG 2.1 Checklist.
Snittpris villa sverige

jobb blekinge
saab b 18b
tjäna extra pengar hemma
sushi luleå kazoku
skam it
autoliv vargarda sweden
bollspel med klubba på island

Från och med idag är WCAG 2.1 en W3C-rekommendation! Vi förväntar oss att den europeiska standarden EN301549 under sommaren uppdateras på 

Vi har bestämt att vår webbplats åtminstone ska uppnå kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, vilket i praktiken motsvarar WCAG 2.1 på nivå  En första genomgång av WCAG 2.1 9 februari 2018 Pär Lannerö WCAG 2.0 2.1 AA Robust Möjlig att uppfatta Hanterbar Begriplig +6 +6 +1  Vår analys belyser er webbplats eller apps styrkor och svagheter utifrån tillgänglighet/WCAG 2.1 AA. Dessa resultat presenteras i en strukturerad rapport  Baserat på den här bedömningen uppfyller Finnair.com-webbplatsen delvis kraven och ligger nära att uppfylla kraven för WCAG 2.1, efterlevnadsnivå AA. Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1, nivå AA). Webbriktlinjer.se: Följ WCAG  WCAG 2.1. För att möte de nya kraven som ställs på webbplatser för offentlig verksamhet har vi tagit fram en lista på vem som har ansvar utifrån WCAG 2.1 (vi  uppnå är att uppnå en grundläggande digital tillgänglighet genom att följa den så kallade tillgänglighetsstandarden WCAG 2.1 på nivå AA. Vi strävar efter att uppfylla kraven enligt Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 nivå AA på våra webbplatser samt i digitala tjänster och mobilappar. NEJ. NEJ. WCAG 2.1 matris. Matrisen visar möjliga kombinationer av färger och hur de förhåller sig till varandra avseende kontrastvärden. JA = AA godkänd. Equalweb - Automated Digital Accessibility Compliance Equalweb is a world meets the compliance laws and regulations of ADA, Section 508 & WCAG 2.1 AA  Webbdirektivet: WCAG 2.1.