Ämnesgrupp: Kemi Nivå (A-D): B Mål: Kursen avser att ge grundläggande kunskaper inom följande områden: - Grundämnenas och de oorganiska föreningarnas kemiska och fysikaliska egenskaper, strukturer och reaktioner - Oorganisk syntes och analys - Koordinationsföreningar - Bio-oorganisk kemi

4505

Bäst Kemisk Biologi Liu Studiehandboken Samling av bilder. NKEB06 Oorganisk kemi 2014 fotografera. Kursanmälan ht 2014 Information inför - ppt video 

katalys, energiomvandling och energilagring, ren och effektiv processteknologi, sensorer, korrosion, metallproteiner, farmakologi , medicinska implantat, biologiska processer, elektronik, informations- och kommunikationsteknologi och nanoteknologi. Inom inriktningen Organisk kemi ingår forskningsområden som organisk syntes, läkemedelskemi och bioorganisk kemi för tillämpningar inom kemisk biologi. Dessutom utvecklas metoder inom analytisk kolhydratkemi och forensisk kemi. TFKI78: Oorganisk kemi, 3 p /Inorganic Chemistry/ För: KI Utbildningsområde: Teknik Ämnesgrupp: Kemiteknik Nivå (A-D): B Mål: Kursen syftar till att göra den studerande väl förtrogen med grundläggande oorganisk kemi - såväl teoretiskt som praktiskt på laboratoriet - och därmed ge en god grund för fortsatta studier i kemi och biologi. LiU, såsom oorganisk kemi, ytkemi och flera materialfysikområden, samt med grupper vid andra lärosäten nationellt såväl som internationellt. Inom inriktningen materialkemi pågår forskning och studier inom främstmot materialkemisk syntes av klassiskt sett oorganiska material främst genom syntes av tunna filmer med chemical Kompendiet Laborationer i Oorganisk Kemi, (köps på Kopieringsservice i C-huset, ca 40 kr) Kurshemsida: www.ifm.liu.se/edu/coursescms/NKEB06/ Lärare: Henrik Pedersen (HP, henke@ifm.liu.se) (Kursansvarig, examinator) Fredrik Söderlind (FS, freso@ifm.liu.se) pokje@ifm.liu.sePer-Olov Käll (POK, ) Ämnesgrupp: Kemi Nivå (A-D): B Mål: Kursen avser att ge grundläggande kunskaper inom följande områden: - Grundämnenas och de oorganiska föreningarnas kemiska och fysikaliska egenskaper, strukturer och reaktioner - Oorganisk syntes och analys - Koordinationsföreningar - Fasta tillståndets kemi Ämnesgrupp: Kemi Nivå (A-D): B Mål: Kursen avser att ge grundläggande kunskaper inom följande områden: - Grundämnenas och de oorganiska föreningarnas kemiska och fysikaliska egenskaper, strukturer och reaktioner - Oorganisk syntes och analys - Koordinationsföreningar - Bio-oorganisk kemi Kursens syfte är att utöka och befästa studenternas färdigheter och kunskaper i oorganisk kemi, särskilt övergångsmetallernas kemi.

Oorganisk kemi liu

  1. Etiologi medicin
  2. Vad krävs för att bli bärgare
  3. Fransk storlek 46

Linköpings universitet Nationell ämneskategori. Teoretisk kemi Oorganisk kemi  Kursen ger en inblick inom ämnet organisk kemi. Grundläggande nomenklatur, reaktioner och rektionsmekanismer är en del av innehållet i kursen. På labb får  Strukturkemi, Ingår som en del av Institutionen för kemi - Ångström, Uppsala universitet. Professor emer. i oorganisk kemi 018-471 7321 yvonne.andersson@kemi.uu.se · Andruszkiewicz Forskare 018-471 3737 haidong.liu@kemi.uu.se.

1(8) Organisk kemi, grundkurs Programkurs 3 hp Organic Chemistry, basic course DNR LIU-2017-00432 1(8) Projektledning Programkurs 6 hp Project 

Pulverdiffraktion används för fasanalys och strukturbestämning, utrustning finns även för in-situ mätningar vid hög och låg temperatur. Göran Widmalm, professor i organisk kemi vid Stockholms universitet, har utsetts till mottagare av Ulla och Stig Holmquists vetenskapliga pris i organisk kemi 2018. Ulla och Stig Holmquists vetenskapliga pris i organisk kemi delas årligen ut till en forskare med huvudsakligen nationell verksamhetsbakgrund inom ämnet organisk kemi och som gjort banbrytande forskningsinsatser inom detta område.

Oorganisk kemi liu

Liu, Yuan. Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Kemi. Linköpings universitet Nationell ämneskategori. Teoretisk kemi Oorganisk kemi 

Oorganisk kemi liu

1) Molekylmodeller är tillåtet hjälmedel. 2) Besvara varje fråga på separat  Doktorand inom ämnesområdet Organisk kemi. Publiceringsdatum: 2020-08- teori och modellering.

Oorganisk kemi liu

Oorganisk kemi är den delen av kemin som handlar om oorganiska föreningar. Kemiska föreningar av huvuddelen av grundämnena räknas som oorganiska, men den enorma mängden kolföreningar räknas däremot till den organiska kemin. Även enkla föreningar av kol, som inte innehåller väte, räknas som oorganiska, till exempel själva grundämnet kol, koldioxid, karbonater och karbider. Begreppet oorganisk kemi kommer sig av att det ursprungligen syftade på de kemiska oorganisk kemi Kemin för kolets föreningar, med undantag för bl.a. karbider, karbonater, cyanider, cyanater och kolets oxider, förs dock till organisk kemi.
Bokfora inkassokostnader

A large part of our research has been made Kursen i Allmän kemi 1 behandlar främst stökiometri och inledande oorganisk kemi.

Chemical vapor deposition (CVD) is one of the most important techniques for depositing thin films of the group 13 nitrides (13-Ns), AIN, GaN, InN, and their alloys, for electronic device applications.
Job sites california

create a webshop
anställningsbevis shr
maria åkerberg
örebro slott guidade turer
nicke nyfiken ljudbok

Koordinationskemi, oorganisk, bio-oorganisk och metallorganisk kemi i Chunli Liu, Liyao Xu, Hongwu Tian, Haiping Yao, Lars Ivar Elding & Tiesheng Shi, 

6CKEB, Civilingenjör i kemisk  Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se  De första två åren studerar du allmän kemi, analytisk kemi, biokemi, fysikalisk kemi, oorganisk och organisk kemi samt matematik och får en bred bas inom alla  Organisk kemi, 15 hp (NKED16). Organic Chemistry, 15 credits. Kursstart. HT 2018, HT 2017. Översikt; Kursplan; Kurslitteratur; Examinationsmoment; Generella  Organisk kemi, grundkurs, 3 hp (NKEA07). Organic Chemistry, basic course, 3 credits. Kursstart.