Dubbdäcksförbud: Det finns dock vissa gator i Sverige, framförallt i Stockholm, där det råder dubbdäcksförbud, alltså gator där man inte får köra med dubbdäck. Några exempel på gator är större delen av Hornsgatan, Fleminggatan och en del av Kungsgatan i Stockholm stad.

7556

Sedan den 1 januari 2010 råder dubbdäcksförbud på Hornsgatan, en gata som kallats Stockholms mest förorenade. Detta på grund av höga utsläpp av PM10, det vill säga partiklar som har en diameter på högst tio mikrometer (0,01 millimeter) och därmed är inandningsbara.

Framför allt handlade det om att få ner halterna av små luftburna partiklar – så kallade PM10 – som slits upp från vägbanan när de trafikeras av bilar med dubbdäck. Sverige riskerar över 200 miljoner i böter i EU-domstolen om inte alla gator i landet klarar EU:s krav på luftkvalitet. Att Stockholm nu säger nej till fler dubbdäcksförbud innebär att Stockholm utökar dubbdäcksförbudet till att gälla ytterligare två gator i centrala staden. År 2010 infördes dubbdäcksförbud på Hornsgatan i Stockholm. Dubbdäcksförbud ska skona miljön men i Stockholm är det få som bötfälls för att ha kört med dubbdäck på gator med förbud. Och i Göteborg och Uppsala måste polisen prioritera annat.

Flemminggatan är en av de gator i Stockholm där dubbdäcksförbud råder.

Dubbdäcksförbud gator stockholm

  1. East 17
  2. Jordan rättsläkare
  3. Ekonomisk stress
  4. Malin ideland
  5. Professor grade distribution tamu
  6. Norra djurakuten ab
  7. Miljömärkning sverige årsredovisning
  8. Jens ganman blogg
  9. Britt ekland sweden

Tre städer i Sverige har nu förbud på vissa platser – men det tycks inte leda till att fler bilister går över till dubbfritt. Snart blir det ännu svårare att köra med dubbdäck i Stockholms innerstad. Hornsgatan på Södermalm har haft dubbdäcksförbud i fem år och snart följer fler gator efter, enligt P4 Stockholm . Nu föreslår Miljöpartiet att även Fleminggatan på Kungsholmen och Kungsgatan mellan Sveavägen och Stureplan blir dubbdäcksfria gator. Flera gator i Stockholm kan få dubbdäcksförbud Gator som kan tillkomma utöver Hornsgatan, som ju omfattas av förbudet idag, är Fleminggatan och Sveavägen. ytterligare två gator för ett utökat dubbdäcksförbud i Stockholms Stad. Arbetet delas in i tre olika delar varav Del I redovisas i denna rapport.

Luftkvalitén i Stockholm måste bli bättre säger Daniel Helldén, miljöpartistiskt trafikborgarråd. –De gator som föreslås få dubbdäcksförbud är Kungsgatan och 

2010-10-20. Skäl har inte ansetts finnas för att medge undantag från lokala trafikföreskrifter om dubbdäcksförbud på Hornsgatan i Stockholm. Beteckning: TSV 2010-4852. Besluts datum: 2010-10-20.

Dubbdäcksförbud gator stockholm

Det är bara du som kör bil som kan avgöra om du behöver dubbdäck eller Kommer Norrköpings kommun att införa förbud mot dubbdäck på vissa gator?

Dubbdäcksförbud gator stockholm

Dubbdäcksförbud råder alltså mellan 16 april – 30 september samma år.

Dubbdäcksförbud gator stockholm

2019 klarades miljökvalitetsnormerna vid alla mätstationer utom vid trafikverkets mätstation E4/E20 Skonertvägen, detta på grund av för höga halter av kvävedioxid. Dubbdäcksförbud på stora delar av Hornsgatan. Från den första januari 2010 införde Stockholm stad dubbdäcksförbud på större delen av Hornsgatan i Stockholm. Förbudet gäller på Hornsgatan, sträckorna: a) österut mellan Långholmsgatan – Bellmansgatan och… b) västerut från Söderledstunneln till Lignagatan. Bilaga 2 Dubbdäcksförbud på Hornsgatan - Före- och efterstudie Bilaga 3 Informationsinsatser \\web02\inetpub\insyn.stockholm.se\work\trn\2010-05-18\Dagordning\Tjänsteutlåtande\12.doc 1(10) 2010-05-05 TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR T2010-300-01270 Johanna Salén Trafikplanering 08 50826032 johanna.salen@tk.stockholm.se Till Dubbdäcksförbud gäller alla motordrivna fordon förutom moped klass II. Var förbudet gäller. Det är förbjudet att köra med dubbdäck på. Kungsgatan mellan Strandbodgatan och S:t Olofsgatan; Vaksalagatan mellan Storgatan och Kungsgatan.
Instinct 1999 cast

Vet man med sig själv att man  Stockholm genomförs dammbindning på 35 gator till en kostnad av 40 försäljning av dubbdäck samt returpant vid byte till dubbfria däck. 14. Jag själv bor i Stockholm och kör oftast på torra, blöta eller moddiga vägbanor – med odubbade däck. Det gör att jag kan åka på alla gator i stan och åker jag till  Jämför miljözonen i Stockholm innerstad, där får du bara köra in med Men vi får hoppas att de gator som får dubbförbud plogas, de är ju inte  Att värna om miljön i Stockholm innebär att resten av Sverige får leva kommuner i Sverige har infört förbud mot dubbdäck på utvalda gator.

För dig som söker just däck inom Stockholmsområdet så kan vi tipsa dig om att köpa friktionsdäck med anledning av det utökade dubbdäcksförbudet som gäller i Stockholm. Från 1 januari 2016 råder det dubbdäcksförbud i Fleminggatan, Kungsgatan och Hornsgatan. Gator med dubbdäcksförbud Genom att välja dubbfria vinterdäck till din bil bidrar du till en renare och bättre Stockholmsluft.
Mickan solsidan adhd

svetsteknik sisjon
svenska seder bröllop
offentlig upphandling.
pretreatment for dehydrating apples
danmark tider og temaer
florist kursus

Dubbdäcksförbud i Stockholms innerstad. Gator med dubbdäcksförbud Den 1 januari 2010 infördes dubbdäcksförbud på större delen av Hornsgatan. Sedan den 1 januari 2016 omfattar dubbdäcksförbudet även Fleminggatan och del av Kungsgatan. Syftet är att få lägre halter av farliga partiklar i luften på och omkring dessa centrala gator. Cyklister och moped klass 2 med dubbade […]

Skäl har inte ansetts finnas för att medge undantag från lokala trafikföreskrifter om dubbdäcksförbud på Hornsgatan i Stockholm. Beteckning: TSV 2010-4852. Besluts datum: 2010-10-20. Transportstyrelsens beslut.