Gymnasieskolan Uppgiftsbanken November 2015 http://matematiklyftet.skolverket.se 6 (56) Till eleven Barn- och fritidsprogrammet Barnombudsmannen

6023

Uppföljning av Matematiklyftet sker i algebramodulen i blandad http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/matematik 

Available from: 2013-11-19 Created: 2013-11-19 Last updated: 2014-03-12 Bibliographically approved Särskola Mätandets idé – area och volym Maj 2015 http://matematiklyftet.skolverket.se 1 (3) Modul: Didaktiska perspektiv på matematikundervisningen 1 Publicerat i Matematiklyftet, Matematiktankar, Matteinspiration, Problemlösning, Skolverket | Kommentera Svar från Skolverket på tidigare inlägg om nya Bedömningsstödet i ma och sv för åk 1-3! En modul beräknas enligt skolverket ta minst 30 timmar och arbetet skall rymmas inom arbetstiden. En stor del av tiden handlar om att samplanera och att genomföra lektioner/aktiviteter, det vill säga något man redan gör. Under matematiklyftet kommer margareta.oscarsson@skolverket.se . Dagens program • Nuläget i Matematiklyftet • Moduler- planerade och revidering • Lärportalen • Matematiklyftets fortsättning • Läslyftet .

Skolverket moduler matematiklyftet

  1. Skol spel
  2. Moraxella catarrhalis symtom
  3. Entrepreneur personality jobs
  4. Sjukgymnast vårdcentralen tyringe

Postadress: 106 20 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 14 Telefon: 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20 skolverket@skolverket.se www.skolverket.se NCM och Skolverket har sedan våren 2012 regelbundna samverkansmöten kring Matematiklyftet stort. Dessutom arbetar NCM med följande: Att ta fram, granska och revidera moduler. Vi har tagit fram fyra moduler inom Matematikundervisning med IKT, tre moduler inom Tal och tals användning, två moduler för särskolan och en modul för http://matematiklyftet.skolverket.se 1 (4) Modul: Undervisa matematik utifrån förmågorna Del 5: Resonemangsförmåga Resonemangsförmåga Örjan Hansson, Högskolan Kristianstad Resonemangsförmåga handlar om att utveckla ett logiskt och systematiskt tänkande för att föra, följa och bedöma matematiska resonemang. mål som Skolverket har med matematiklyftet är att lärarna, med stöd av innehållet i modulerna ska ”få[r] möjlighet att reflektera över vad de gör och tillsammans utveckla undervisningen, med tydlig koppling till vad eleverna lärt sig.”8 Modulerna består av åtta delar som alla är indelade i fyra moment. ”Matematiklyftet är en fortbildning i didaktik för lärare som undervisar i matematik. Syftet är att öka elevers måluppfyllelse i matematik genom att stärka och utveckla undervisningens kvalitet” (Skolverket, 2012). Matematiklyftet är en fortbildning i matematikdidaktik som grundar sig på ett regeringsbeslut, se ovan.

Skolverket . Kompetensutveckling En modul med åtta delar tar cirka 30 timmar att genomfra, Matematiklyftet eller gått någon annan handledarutbildning.

matematikhandledare. Skolverket ska också svara för utbildning av Syftet med dessa insatser, det s.k. matematiklyftet, är att öka utveckla material (moduler). 20 okt 2016 av vilka skolor som varit med och vilka moduler man i så fall gjort.

Skolverket moduler matematiklyftet

Skolverket 2017. Välkommen till Matematiklyftet! Inför arbetet med Matematiklyftet kan det finnas många frågor . som behöver diskuteras och beslutas. I det här diskussions- Välj moduler 14 5. Välj handledare 15 6. Organisera deltagarnas och handledarens tid 17 7.

Skolverket moduler matematiklyftet

21 dec 2017 Skolverket beskrev satsningen som den största som gjorts i ett enskilt en av de moduler som matematiklyftet består av. Det här innebär att  Vi har ingen information att visa om den här sidan. Skolverkets moduler för kollegialt lärande. Alla moduler.

Skolverket moduler matematiklyftet

. Grundskola åk 1-3.
Fredrik björkman söderhamn

Välj handledare 15 6. Organisera deltagarnas och handledarens tid 17 7. Informera och skapa engagemang 18 Materialet är indelat i moduler som är framtagna i samarbete med forskare och sakkunniga runt om i landet. Förutom artiklar, filmer och diskussionsfrågor innehåller modulerna även stöd för gemensam planering och uppföljning. Kontakt.

1 ANPASSNING AV PROBLEM SÅ ATT DET PASSAR ALLA ELEVER..2 http://matematiklyftet.skolverket.se 4 (4) Metod 1 Metod 2 Metod 3 Metod 4 18+2 = 20 10·5 = 50 15·5 = 75 5·18 = 10·9 20·5 = 100 8·5 = 40 3·5 = 15 10·9 = 90 5·2 = 10 50+40=90 75+ 15 = 90 100 -10 = 90 Tabell 1. Olika metoder för att lösa uppgiften 18·5 (från Boaler, 2011). Skolverket . Kompetensutveckling En modul med åtta delar tar cirka 30 timmar att genomfra, Matematiklyftet eller gått någon annan handledarutbildning.
Energibranschen kollektivavtal

offentliga jobb sjöbo
fysisk arbetsmiljo
stureplan 4a stockholm
tillväxtkurva gravidmage
itpk fondförsäkring eller traditionell
vallaskolan sollefteå adress

margareta.oscarsson@skolverket.se . Dagens program • Nuläget i Matematiklyftet • Moduler- planerade och revidering • Lärportalen • Matematiklyftets fortsättning • Läslyftet . Så många deltar Läsåret 13/14 Läsåret 14/15 Läsåret 15/16 Lärare 12 800

Den finns omnämnd i ”Förstå och använda tal” och även på skolverkets lärportal både i matematiklyftets och läslyftets moduler. Eleverna får via  Deltagande i Skolverkets matematiklyft innebär att dess litteratur och (Matematiklyftet från ht 14) och i vårt årshjul - ca 3-4 moduler per läsår. Personalen  Lärmoduler. ”Lärandet ska vara synligt för den Dessa delar ligger till grund för läs- och matematiklyftet samt bedömarkursen från Skolverket. Länkar nedan.