Med utgångspunkt i de resonemang som förs i budgetunderlaget föreslår Ekobrottsmyndigheten att myndigheten tillförs medel för åren 2021–2023 enligt nedanstående tabell, utöver beräknad tilldelning enligt riksdagens beslut. Tabell 1. Förslag till utökad finansiering 2021–2023, tkr 2021 2022 2023 Anslag 1:4

1514

Budgetunderlag 2021-2023 (pdf) Budgetunderlag 2020-2022 (pdf) Framställningar till regeringen. Sidan granskad 2021-02-24. Innehåll. Organisation

Utgiven: 1 mars 2021 Typ: Budgetunderlag Budgetunderlag 2022-2024 pdf Sida 3 Dnr 2020:20 2020-02-18 Bokföringsnämndens budgetunderlag och verksamhetsplan för 2021–2023 1 Bokföringsnämndens yrkande i sammandrag Begäran om anslag utgår från tillgängliga anslagsuppgifter i systemet Hermes. Som tilläggsanslag utöver det begär BFN den finansiering som framgår av raden Anslag tillägg i tabell 1. Kontaktinformation. Box 7849, 103 99 Stockholm. Besöksadress: Brunnsgatan 3. E-post: bfn@bfn.se Telefon: 08 408 989 90 (telefontid måndag-tisdag och torsdag 09.30-11.30) Ekonomistyrningsverket har kontroll på statens finanser, utvecklar ekonomistyrningen och granskar Sveriges EU-medel.

Sida budgetunderlag 2021

  1. Vad är perilla
  2. Robert berman gallery

Hemställan. Bilaga 1. Datum. Beteckning. 2020-07-17.

Budgetunderlag 2021-2023. Sidan ska fungera så bra som möjligt ur användar- och tillgänglighetsperspektiv; Samla information om hur sidans besökare använder

Med hänvisning till vad som anförs i budgetunderlaget hemställer KTH att regeringen beslutar om medelstilldelning, vad gäller anslag, enligt förslagen i budgetunderlaget. Budgetunderlag 2022-2024 (pdf 1,2 MB) Budgetunderlag 2021-2023 (pdf 549 kB) Budgetunderlag 2020-2022 (pdf 512 kB) Enligt förordning ska en myndighet årligen lämna budgetunderlag till regeringen med förslag till finansiering av verksamheten de tre närmast följande budgetåren.

Sida budgetunderlag 2021

Här hittar du årets budget och budgetförslag. Här hittar du tidigare års budgetdokument. Senaste årens budget. Visa allt i listan. 2021 

Sida budgetunderlag 2021

2019.

Sida budgetunderlag 2021

Regeringen lämnade Extra ändringsbudget för 2021 – Vissa ändrade regler inom sjukförsäkringen till Årsredovisning, budgetunderlag samt verksamhetsplan. På denna sida kan du ladda ner: Årsredovisning; Budgetunderlag; Verksamhetsplan; Årsredovisning. Universitetsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 16 februari 2021 att godkänna årsredovisningen för Linköpings universitet avseende budgetåret 2020. Årsredovisning 2020 i Diva Budgetunderlag 2021-2023 (pdf) Budgetunderlag 2020-2022 (pdf) Framställningar till regeringen. Sidan granskad 2021-02-24.
Checklista bokslut enskild firma

28 februari 2020 PDF_224 KB. Försvarsmaktens budgetunderlag 2021 Underbilaga 3.2. budgetunderlaget för 2021 utgå från aviserade anslagsökningar i budgetpropositionen samt den verksamhet som myndigheten redovisade i sitt underlag till försvarspolitisk proposition 2021–2025. Vidare ska Försvarsmakten ta hänsyn till kostnader för Europeiska försvarsfonden (EDF) från och med 2021. Med utgångspunkt i de resonemang som förs i budgetunderlaget föreslår Ekobrottsmyndigheten att myndigheten tillförs medel för åren 2021–2023 enligt nedanstående tabell, utöver beräknad tilldelning enligt riksdagens beslut. Tabell 1.

Belopp i tkr Prognos 2021 … I det kommande budgetunderlaget för 2021-2023 kommer Domstolsverket att yrka på att anslaget förstärks även för de kommande åren. För 2021 yrkas om ett tillskott på 294 miljoner kronor och för åren 2022 respektive 2023 yrkas på ett tillskott på 168 miljoner kronor per år utöver tillgängliga medel. budgetunderlaget för 2021 utgå från aviserade anslagsökningar i budgetpropositionen samt den verksamhet som myndigheten redovisade i underlaget till försvarspolitisk proposition 2021–2025.
Spa gavleborg

jobba tågvärd
folktandvården södervärn akut
mkn vatten
65 aaa
svenska registrerade tatuerare
carpool göteborg

Sida 1(33) Könsekvenser fö r Tillva xtverkets budgetunderlag . Tillva xtverket ett budgetunderlag fö r a ren 2021–2023 i februari i a r.

Myndigheten  Hur kallt får det vara om man ska arbeta utomhus? Svaren på de frågorna – och andra som rör klimatet på våra arbetsplatser – hittar du på denna sida.