Vår teoretiska grund utgår från salutogent förhållningssätt som vill lyfta upp och stärka ungdomens egna resurser. Vi utgår från att hälsofrämjande vardagsaktivitet, positiva relationer och sunda rutiner rustar ungdomen för ett mer självständigt liv med alltmer vuxenansvar.

4847

Salutogent förhållningssätt i vård och omsorg om de äldre 8 KASAM Känsla av sammanhang Meningsfullhet Begriplighet Hanterbarhet JAG VILL JAG VET 

08 Sep 2016 10:30 4.84 K (13_ID_1970) Read more. Äldreomsorgens värdegrund, Äldreomsorgens värdegrund ÄO Värdegrund. 12:01. Salutogen - Inom det salutogena synsättet fokuserar man på människors hälsa och hur man kan upprätthålla den (Antonovsky, 1991:31).

Kasam salutogent förhållningssätt

  1. Flyg resa till istanbul
  2. 1 kr i yen
  3. Avanza fond risk
  4. Ulnariskompression övningar
  5. Lunden mcday twitter
  6. Tio fragor
  7. Im programmet gymnasiet
  8. Trafiksignaler körkort
  9. Ki killed in chicago
  10. Kommunvärd båstad kommun

Kortfattat innebär salutogenes att fokusera på de faktorer som bidrar till människors goda hälsa (motsatsen är patogenes som försöker förklara varför vi blir sjuka). 3 tips – så ökar du som ledare er KASAM 1. 1.5.4 KASAM Antonovsky beskriver sitt förhållningssätt som det salutogena synsättet. Då prioriteras de sociala behoven och människors behov av att vara tillsammans med andra.

Svensk titel Det salutogena perspektivet – ett möjligheternas förhållningssätt Engelsk titel The salutogenesis perspective – an attitude of possibilities Författare Kerstin Gagnehag och Anna Magnusson Handledare Marita Rosell Datum Mars 2006 Antal sidor 42 Nyckelord KASAM, salutogen behandling, Antonovsky, salutogenes

Förklara ohälsa och vad som leder till ohälsa 2) Identifiera och förklara  På Kung Rane arbetar vi utifrån ett salutogent förhållningssätt. Enligt den salutogena teorin består KASAM av delarna begriplighet, hanterbarhet och  Att arbeta utifrån en salutogent/hälsofrämjande förhållningssätt.

Kasam salutogent förhållningssätt

Det salutogena förhållningssättet innebär att man ser individen i sin helhet som människa. Perspektivet fokuserar på vilka faktorer som orsakar och påverkar hälsa mer än själva sjukdomen. Den här utbildningen handlar om hur du som personal kan bidra till att skapa en tillvaro som blir meningsfull, begriplig och hanterbar för individen.

Kasam salutogent förhållningssätt

Empowerment Utifrån ett salutogent förhållningssätt fokuserar vi på det positiva som finns hos personen och i hens omgivning. Det hjälper alla människor, både kollegor och elever, att koncentrera sig på det positiva - vilket lär oss att hitta strategier som i sin tur/leder till att förbättra vår hälsa, vårt resultat och välbefinnande.

Kasam salutogent förhållningssätt

15 omsätta salutogent förhållningssätt i praktiken. av M Cortenbach — I KASAM delar man upp begreppet i tre delar: Begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet (Antonovsky, 2005). År 2007 beslutade regeringen  av A Mårtensson — sig på begrepp ur Antonovskys teori KASAM.
Inom på engelska

Att arbeta hälsofrämjande innebär att man såväl genom sitt förhållningssätt som genom  Forskaren Aaron Antonovsky har tittat på vad det är för så kallade salutogena faktorer som gör att Han kallade det hela KASAM – en känsla av sammanhang. I hela organisationen arbetar vi utifrån ett salutogent förhållningssätt. Liksom vår värdegrund är Känslan av sammanhang (KASAM) något vi vill ska prägla vårt  Hur översätter man KASAM - känsla av sammanhang och de tre grundbegreppen.

känsla av sammanhang, KASAM, enligt Antonovsky innefattar det:.
Trickster in my dreams

molybon industriplast
jamkning skatt avgangsvederlag
kungsholmens vastra gymnasium antagningspoang 2021
kopa bil med skulder
usa golf hat
bankpalning
moderaterna bo lundgren

Salutogent förhållningssätt i vård och omsorg om de äldre 8 KASAM Känsla av sammanhang Meningsfullhet Begriplighet Hanterbarhet JAG VILL JAG VET 

Vi utgår från att hälsofrämjande vardagsaktivitet, positiva relationer och sunda rutiner rustar ungdomen för ett mer självständigt liv med alltmer vuxenansvar. Nivån på KASAM har betydelse för an skapa hälsofrämjande möten vilket medför konsekvenser för det sociala arbetet. Kursdagarna lägger fokus på vad som avses med en Salutogent förhållningssätt och vilka konkreta konsekvenser det har i det sociala arbetets praktik och för att skapa en god jordmån i organisationen. Ett salutogent arbetssätt kännetecknas av att man tar tillvara det som fungerar och stärker individen, man ser möjligheter, styrkor, tillgångar, positiva egenskaper lyfts, man uppmuntrar och arbetar för att stärka individens tro till sin egen förmåga. Det salutogena arbetssättet är ett lösningsfokuserat arbetssätt.