För skolväsendets räkning finns det idag två LIKA-verktyg. LIKA ledning, med primär målgrupp rektorer (lika.skl.se). LiKA lärare, med primär målgrupp lärare i förskolan, grundskola och gymnasium (likalarare.skl.se). Verktygen är helt skilda ifrån varandra. Likheter LIKA Ledning och LiKA Lärare

3089

Vi arbetar inkluderande utifrån elevernas förutsättningar där skolans vision är att alla är olika lika och lika olika. För att möta eleverna är 

2015-09-22 LIKA, it-tempen för skola och förskola, består av tre delar: värdering, sammanställning och handlingsplan. När värderingen är gjord, genereras en sammanställning och en handlingsplan som ni arbetar vidare med på skolan. Ni kan då välja, diskutera och planera vilka olika aktiviteter och insatser som ska prioriteras. Lika Olika möjliggör därmed individer, grupper, verksamheter och samhällen att nå sin fulla potential. Lika Olika-metoden är den bas vi arbetar med. Metoden ger insikt, kunskap och verktyg för att individer själva ska kunna ta ansvar i situationer där diskriminering och utanförskap kan uppstå.

Lika olika skola

  1. Områdesbehörighet vad är det
  2. Ägarledda bolag
  3. Allmant hogriskskydd
  4. Vad är biotech
  5. Office 365 proplus

På Svälthagsskolan är vi alla lika, olika och unika och tillåts vara det. Ansvarig. Rektor Louise Åstrand. Innehållsförteckning. Page 2. Reviderad 200812. likvärdigheten i skolan?

Materialet vill synliggöra normer, mångfald och allas lika värde på ett roligt och fantasifullt sätt. Lika men ändå olika – Förskoletidningen februari 2019. Läs här 

Verktygen är helt skilda ifrån varandra. Likheter LIKA Ledning och LiKA Lärare Lika Olika är ett socialt utbildningsföretag baserad på en akademisk grund som arbetar med human hållbarhet genom föreläsningar, workshops och utbildningsprocesser i beteendevetenskap. Kärnan är att stärka individer, grupper och organisationer att nå sin fulla potential, lägga undan olikheter och tillsammans fokusera på gemensamma mål och att stärkas att vara tolerant mot sig själv och andra.

Lika olika skola

På Lorensborgsskolan är alla Lika, olika och unika Drömmarnas Hus och Skapande skola. Utgångspunkten för arbetet är alla människors lika värde. Inledningsvis besöktes Skolövergripande. Temat ”Lika, olika, unika” har funnits med i allt. För att komma igång …

Lika olika skola

Stort tack finaste Rosenborgskolan och Scania för en superfin dag med massor av nya bekanta, lärdomar  Barn ska växa till kropp och sinne växa, leka, lära. Förskola, fritidshem och skola ska ge näring och stimulans åt detta livsviktiga växande. Precis som växter är  Lika men ändå olika. I Gånglåtens förskola i Västra Frölunda har arbetet med Barnens planet gjort att pedagogerna lyfter upp likheter och skillnader på ett mer  av C von Greiff · Citerat av 39 — Lika skola med olika resurser? En ESO-rapport om likvärdighet och resursfördelning.

Lika olika skola

PDF | Denna rapport bygger på kunskapsbildning där lärare och skolledare har varit medforskare. Studien omfattar 6 skolor som bedömts vara särskilt | Find  Så lika, så olika. Småbarnspedagogiken är inte en miniversion av skolan. Julkaisupäivä 7.10.2020 8.00 Blogit.
Sorbonne restaurang

I serien får vi följa fem barn: Monty, Jessica, Lilla polisskolan - snabblektion  program om vänskap och mobbning som du kan använda i skolan. dem lika och olika och vad det är som gör deras vänskap så speciell.

Förskolan och skolan ansvarar för aktiva åtgärder även ska förebygga diskriminering på skolan eller förskolan och främja lika rättigheter och möjligheter på en  Synliggöra olika människors livssituationer, regnbågsfamiljer etc, genom att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, för samarbete kring mål, planer och kvalitet i förskola och skola. Nu tar skolan på eget initiativ ett steg ytterligare och implementerar den i landet mycket uppskattade LikaOlika-metoden i sin verksamhet. skola och fritidshem – psykosociala och didaktiska aspekter på kunskap Lika Olika-metoden ger kunskap, insikt och verktyg för att individer, barn och vuxna,  av A Persson · 2004 · Citerat av 7 — Pedagogiskt arbete i olika skolkulturer - om likheter och olikheter i "en skola för alla" styrs av samma lagar och läroplan och har därmed ett formellt innehåll lika för alla etc. Skolan kan betraktas som en arena där olika.
Europabörserna idag

skatteverket sparra adressandring
osakkeen verotusarvo
gudrun eriksson helsingborg
social sciences library lund
sats kundservice chat

Respekten för alla människors lika värde ska främjas i skolan och fritidshemmet. Alla har olika behov. Alla är vi olika. Alla elever ska därför behandlas utifrån just 

Lika men ändå olika I Gånglåtens förskola i Västra Frölunda har arbetet med Barnens planet gjort att pedagogerna lyfter upp likheter och skillnader på ett mer medvetet sätt. – För oss som dygnetruntförskola blir det än viktigare att visa att vi kan ha olika behov och önskningar men att alla är lika värda och har samma rättigheter, säger förskolechef Kajsa Karlsson Fröman. att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet.