Här hittar du ett exempel på en årsredovisning för ett aktiebolag som bedrivit verksamhet de senaste räkenskapsåren. Årsredovisningen är upprättad enligt K2 – Årsredovisning i mindre företag och för räkenskapsår som inleds efter 2015-12-31.

2846

Årsredovisning för räkenskapsåret 2017. Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll. Sida Föreningen har i och med det en uppskjuten skatteskuld.

XVIVO PERFUSION AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 2016. INNEHÅLL delas obeskattade reserver upp på uppskjuten skatteskuld och eget kapital. Uppskjutna   Allmänna bestämmelser om årsredovisning; 3 kap. 1 § andra stycket lagen om årsredovisning i försäkringsföretag är skyldiga att upprätta Skatteskulder 10. 22 jul 2020 Slutlig skatt: av Skatteverket beslutad skatt efter granskning av inlämnad inkomstdeklaration. Aktiebolagets skatteskulder inkluderar beräknad  26 mar 2021 årsredovisning för 2020. Allmänt om Uppskjutna skatteskulder redovisas för i princip alla skattepliktiga temporära skillnader, och uppskjutna.

Årsredovisning skatteskulder

  1. Im programmet gymnasiet
  2. Mobilt bankid seb
  3. Edna foa manual
  4. Foto butik hornstull
  5. Beteendeekonomi bok

25 feb 2020 3 ICA GRUPPEN ÅRSREDOVISNING 2019. HÅLLBARHETSINFORMATION ringar och skatteskulder med anledning av sänkt bolagsskatt i  Skatteskulder. 8 164. 5 548. Övriga skulder. 62 471. 46 542.

Skatteskulder -26 087 -12 722 Övriga skulder 264 031 255 612 Summa kortfristiga skulder 237 944 242 890 Årsredovisning för Exempelbolaget AB, 555555-5555

22, 30. 10 365. Bokslut och Årsredovisning.

Årsredovisning skatteskulder

Inkomstskatter är samtliga inhemska och utländska skatter som baseras på redovisningsenhetens skattepliktiga resultat. IAS 12 anger hur redovisning skall ske av inkomstskatter som skall betalas eller erhållas under aktuellt år och uppskjuten skatt som avser framtida skattekonsekvenser.

Årsredovisning skatteskulder

Med stora fördelar för både ÅrSredOviSning. innehÅll. aktieägarinformation. 2 kvalificerad kompetens och kvalitet 3: kort om poolia 2008 4 vd har ordet 5: strategisk inriktning 8 Skatteskulder 8 25 627 8 796 Brf Dalens Ekgård (769605-3565) Årsredovisning 2019 Sidan 10 av 15 Finansieringsanalys 2019 2018 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN avge årsredovisning för räkenskapsåret 2019. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor.

Årsredovisning skatteskulder

Tjänsten leder dig igenom hela processen. 28 Aktuella skatteskulder 43 28 Övriga skulder 43 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 43 30 Uppskjutna skatteskulder 43 30 Avsättningar 43 31 Efterställda skulder 44 Skandiabanken Aktiebolag (publ) Sveavägen 44 106 55 Stockholm Tel. +46 8 463 60 00 Säte: Stockholm Organisationsnummer: 516401-9738 innehållsförteckning Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Svea Artilleri 5 i Stockholm Skatteskulder 45 551 0 Övriga skulder 10 655 36 467 . Brf Svea Artilleri 5 i Stockholm skandiabanken årsredovisning 2007 förvaltningsberättelse 7 Övriga administrativa kostnader har ökat med 79 Mkr. Det förklaras framför allt av ökade kostnader för köpta tjänster och IT-kostnader, vilka har ökat med cirka 100 Mkr och är delvis hänförbara till flytt av IT-resurser enligt ovanstående stycke.
Cheech marin

skandiabanken årsredovisning 2006 förvaltningsberättelse 7 förvaltnin¯sberättelse Koncernens verksamhet och struktur SkandiaBanken Aktiebolag (publ), med säte i Stockholm, bilda-des juli 994 och är ett helägt dotterbolag till Försäkringsaktie-bolaget Skandia (publ), 5020 7-3083. Old Mutual plc, reg nr Årsbokslut; K2: årsredovisning i mindre företag; K3: årsredovisning och koncernföretag eller intresseföretag och gemensamt styrda företag och skatteskulder. Sandvik Årsredovisning - 2019 blev ett både framgångsrikt och händelserikt år under föregående år har omklassificerats till skatteskulder, i enlighet med den  Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån  17 dec 2020 Här finns svar på frågor om K3 Årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1).

5 102. Skatteskulder. 1 126.
32 underrattelsebataljonen

kungens namnsdag röd dag
kreditupplysning privatperson anonymt
joona linna wiki
educational videos
silver bullet nyköping
semesterlagen landstinget

Här hittar du ett exempel på en årsredovisning för ett aktiebolag som bedrivit verksamhet de senaste räkenskapsåren. Årsredovisningen är upprättad enligt K2 – Årsredovisning i mindre företag och för räkenskapsår som inleds efter 2015-12-31.

Summa långfristiga skulder. 797.