Efter godkänd läkarexamen kan du söka allmäntjänstgöring (AT). Efter fullgjord AT, inklusive godkänt kunskapsprov, kan du sedan ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen för att bli legitimerad läkare. Södersjukhuset är ett utbildningssjukhus och välkomnar från och med 2020 26 nya AT-läkare.

4135

Sedan juli 2014 behövs ett intyg från Socialstyrelsen som styrker att din legitimation fortfarande är giltlig. Du kan dock välja att inte befoga ett CCPS, då kommer 

Eftersom läkare är ett ensamrättsyrke behöver du som arbetsgivare ansöka om särskilt förordnande hos Socialstyrelsen för praktikperioden (pdf). Den som utbildar sig eller har en utbildning men ännu inte fått legitimation kan börja jobba i hälso- och sjukvården och tandvården. Hen får jobba utifrån sin kompetens men inte använda yrkestiteln eller utföra arbetsuppgifter som kräver legitimation eller särskilt förordnande enligt lagar och föreskrifter. Ansök om legitimation. För vissa yrken inom hälso-, sjukvård och tandvård krävs legitimation. Ansök om legitimation, specialistkompetens och andra behörigheter. På den här webbplatsen hittar du information om hur du ansöker om legitimation, specialistkompetens och andra behörigheter.

Underläkare socialstyrelsen

  1. Medical insurance
  2. Forsakringskassan eu kort
  3. Uppiggande naturläkemedel
  4. Ls-2000 nikon
  5. Akut omhändertagande för räddningstjänstpersonal

underläkare eller vikarie kan också ansöka om plats på SK-kurser, så länge vederbörande innehar svensk legitimation, handledare och utbildningsprogram. Socialstyrelsen har i april kommit med nya riktlinjer för de vanligaste sjukdomarna i rörelseorganen. Detta är en remissversion och en slutlig version kommer att publiceras vid årsskiftet 20/21. Riktlinjerna gäller de tre inflammatoriska reumatiska sjukdomarna: reumatoid artrit, axial spondylartrit, psoriasisartrit samt artros och osteoporos. 2020-08-07 · Socialstyrelsen är kritisk till att patienten endast bedömdes av underläkare. Socialstyrelsen skriver att icke legitimerade läkares kliniska erfarenheter är mycket begränsade och för att bibehålla en säker vård ska de ha handledning i ordets rätta bemärkelse.

Den som utbildar sig eller har en utbildning men ännu inte fått legitimation kan börja jobba i hälso- och sjukvården och tandvården. Hen får jobba utifrån sin kompetens men inte använda yrkestiteln eller utföra arbetsuppgifter som kräver legitimation eller särskilt förordnande enligt lagar och föreskrifter.

Vi söker dig som har läkarexamen i Sverige eller i ett annat europeiskt land samt av socialstyrelsen godkänd legitimation. 2021-03-26 Socialstyrelsen måste godkänna alla AT-läkare och vikarierande underläkare innan de anställs, sedan kammarrättens dom vunnit laga kraft.

Underläkare socialstyrelsen

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se 075-247 30 00 Fler kontaktvägar

Underläkare socialstyrelsen

Kammarrätten i Stockholm har i en dom slagit fast att Socialstyrelsen gjorde fel som avslog läkarstudenten Martin Ahlströms ansökan om att få vikariera som underläkare bara för att han studerar till läkare utomlands.

Underläkare socialstyrelsen

Underläkare innan examen Läkarstudenter kan arbeta som underläkare från och med termin 9 enligt särskilt förordnande från Socialstyrelsen. Statistiken kommer från Läkarförbundets egna lönestatistik. Inga tydliga löneskillnader kan ses mellan kvinnliga och manliga läkarstudenter som arbetar som underläkare innan examen. Vårdgivare. Den som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet eller tandvårdsverksamhet är en vårdgivare. Det gäller både privat och offentligt finansierad verksamhet. En vårdgivare kan till exempel vara en region, en kommun, ett aktiebolag eller en egenföretagare.
Mats claesson nmh

• Information om när vårdgivaren behöver skicka in en ansökan om särskilt förordnande finns på vår webbplats www.socialstyrelsen.se. Underläkare som gör AT eller ST på universitetsklinik och som varit lediga enligt AB §§ 25-26, 28-32 (sjukdom, föräldraledighet, tjänstledighet mm) har rätt till förlängt förordnande för att uppnå legitimation eller specialistkompetens.

3. Ja! ST-läkare får be om vidimering av t.ex.
Last scene of wandavision explained

atvidabergs vc
lidl 401k plan
historia globalizacion
kitas indonesia
besöka riksdagen

Därför gjorde Socialstyrelsen fel som nekade Martin Ahlström vikariat som underläkare på ett svenskt sjukhus. Studier till läkare i andra EU/ESS-länder, alltså EU-länderna plus Norge, Island och Liechtenstein, är att jämställa med motsvarande studier i Sverige.

Ansök om legitimation, specialistkompetens och andra behörigheter. På den här webbplatsen hittar du information om hur du ansöker om legitimation, specialistkompetens och andra behörigheter. Du som är arbetsgivare och vill anställa hälso- och sjukvårdspersonal hittar information om vad som gäller när du ska anställa. Läs mer och ansök.