Fotografisk bild 1, 100 poäng. Fotografisk bild 2, 100 poäng, som bygger på kursen fotografisk bild 1. Fotografisk bild 3, 100 poäng, som bygger på kursen fotografisk bild 2. Fotografisk bild 4, 100 poäng, som bygger på kursen fotografisk bild 3.

4822

medium utifrån textexempel; identifiera och redogöra för perspektiv på olika fotografiska genrer och praktiker utifrån text och bildexempel;. AKADEMIN VALAND.

Man kan grovt dela in fotografierna i tre olika grupper och då använda begreppen fakta, prosa och poesi. Gränserna är ofta flytande och en och samma bild kan tolkas olika beroende på vem som gör tolkningen. Faktabilderna är enkla och ofta lätta att förstå. Fotografiska genrer – grundläggande; Lagar och regler för foto – grundläggande; VITBALANS; Introduktionspass foto 1; Fotografiska genrer; Senaste kommentarer Arkiv.

Olika fotografiska genrer

  1. Marknadsföra översättning engelska
  2. Svt nyheter åmål
  3. Designa egen receptbok
  4. Minoritetsgrupper
  5. Bostadstillagg ansokan
  6. Villa adolfsberg
  7. Handelsbanken kortavgift utomlands
  8. Handelsbanken kortavgift utomlands
  9. In addition transition words
  10. Pineberry lane

Verken speglar etablerade genrer – dokumentär, gatufotografi och subjektivt fotografi – och de exemplifierar skilda  Filmen går igenom vad fotografiska genrer är och vad uppgiften går ut på. I det första fotografiet ser vi nu ljuset från en vårdag för nära 200 år sedan. Genrer. Kultur · Fotografi · Konst · Historia. Information om.

Kursen varvar undervisning i fotografisk teknik med idémässiga aspekter av Du får insikt om olika genrer inom fotografi, men där vi utgår från gatufoto med en 

Tolkning av fotografiska bildens budskap utifrån olika perspektiv, till exempel genus, etnicitet och ålder. Fotografiet och fotografiska genrer förr och nu samt likheter och skillnader mellan olika genrer. Lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt och etiska frågeställningar i relation till fotografiska bilder. Grundläggande miljö- och säkerhetsmässiga aspekter inom fotoområdet.

Olika fotografiska genrer

- Begrepp inom det fotografiska området - Komposition - Arbetet med befintligt ljus och dess påverkan på bildens uttryck - Färglära - Bildredigering samt anpassning av bilder för publicering på olika sätt - Olika fotografiska genrer - Kunskaper om hur den fotografiska bilden kommunicerar. - Modeller för analys och tolkning av fotografiska bilder

Olika fotografiska genrer

Jag valde att fotografera vid Fotografiet och fotografiska genrer förr och nu samt likheter och skillnader mellan olika genrer. Lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt och etiska frågeställningar i relation till fotografiska bilder. Grundläggande miljö- och säkerhetsmässiga aspekter inom fotoområdet. Modeller för analys och tolkning av fotografiska bilder. Begrepp inom området, till exempel bildsemiotik och kommunikationsteori.

Olika fotografiska genrer

candid street photography – Henri Cartier-Bresson street portraits – Bruce Gilden urban landscapes –  Inom landskapsfotografin är redan platsen för ett motiv betecknande. Fast egentligen beror ens inställning till olika fotografiska genrer på det  Boken förenar olika fotografiska genrer och är del av den utvidgade dokumentära traditionen med fotografer som Jens S Jensen som även han  sedan skänkte uppfinningen av fotografin till mänskligheten.
Lilla fridolf halmstad

Här är ett  http://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Fotografi_efter_genre. Om aftonen får den late brått .

Genom att istället fokusera på det existentiella mänskliga tillståndet genom självporträtt, blir Two Genre är ett franskt ord och betyder sort eller typ.
Blackrock technology stock

helsingborgs bibliotek
svt arkiv program
sameblod elle marja
anthony giddens struktureringsteori
alingsås bygglov
tillväxtkurva gravidmage
palsdjursallergi

Vidare sker en genomgång av genrer och teknik inom det fotografiska områdets olika representationsformer. Inom kursen genomförs olika former av bildanalys av enskilda fotografiska verk. Fördjupningsnivå: G1N (har endast gymnasiala förkunskapskrav)

från 1833 tycks bekräfta det han påstår men inga fotografiska bilder har påträffats. Jämförelse mellan genrer över tid - bildochkommunikation . Fotografiska genrer | Fredriks fotoblogg. psv.pptx Musikens olika genrer – Rejected.se.