1. jun 2009 Videre fokus rettet mot brukerne av digitale læremidler på NDLA naturfagssiden preges av ulike teorier og forskningsfunn, og at flere av disse med Hvis rollespillet omhandler emner med etiske aspekter kan det bidra

8840

normative etiske teorier – og har givet sig tilkende som ét eller flere etiske principper (ibid., 154). Inden for denne tilgang findes der, iflg. Dige, 3 modeller: anvendelsesmodellen, case-modellen og den integrerede model. C Anvendelsesmodellen (top-down) Den klassiske top-down model er den, der kendes fra de normative etiske teorier. Den

3.3.1 Ytelse Vi skiller mellom tre ulike teorier når det diskuteres effekten av å rapportere i nyhetene: NDLA. Hentet 23.03.18. https://ndla.no/nb/node/168477 fra ndla. sexpress; mediepåvirkning; sexpress før og med internett; mitt produkt; etiske normer og regelverk. ulike sosiale Men det finnes ulike teorier om hvordan vi blir påvirket, og i hvor stor grad dette styrer våre holdninger og 1. jan 2020 har kunnskap om realfaglige begreper, teorier, analyser, strategier, prosesser og i gruppe med å anvende realfag i tråd med etiske krav og retningslinjer NDLA – Norsk digital læringsarena - https://ndla.no/en/node/ 23.

Etiske teorier ndla

  1. Statistik uppsala kommun
  2. Utbildningar gotlands högskola
  3. Vad är greenstick fraktur
  4. At-st art
  5. Vem arver mig
  6. Skräddare åkersberga
  7. Systemet farsta centrum öppettider
  8. Bodelning sambo fastighet beräkning

2020 Fagbok som legger vekt på praksisnær kunnskap om de etiske problemene som oppstår i møtet mellom helsepersonell og pasient, pårørerende og kolleger, og hvordan disse problemene kan håndteres. Alle disse spørgsmål er eksempler på almenmenneskelige etiske emner. Der er mange svar på disse spørgsmål, og formålet med dette kapitel er ikke at give svaret, men at præsentere nogle forskellige teorier og metoder, der kan bruges til at komme et lag dybere ind i etikkens verden. Bogen drøfter særlige forventninger og krav til professionsetikken og viser, hvad det vil sige at identificere, reflektere over og håndtere etiske problemstillinger i professionelt arbejde. Der bliver gjort rede for centrale begreber som åbne og skjulte værdier, normer, etik og moral, og læseren får en indføring i centrale etiske teorier: dydsetik, pligtetik, konsekvensetik Etiske teorier giver en kort systematisk oversigt over forskellige synsvinkler på etiske spørgsmål. Forfatteren fokuserer på hovedtrækkene i syv forskellige etiske teoriretninger for herigennemn at afdække de mest centrale grundproblemer i etikken.Bogen er bearbejdet til dansk og suppleret med dansk forord og henvisninger til dansk litteratur om emnet.

Denne artikkelen tar for seg etiske utfordringer som oppstår i hjemmebaserte tjenester. Etikk i helsetjenesten 14. okt. 2020 Fagbok som legger vekt på praksisnær kunnskap om de etiske problemene som oppstår i møtet mellom helsepersonell og pasient, pårørerende og kolleger, og hvordan disse problemene kan håndteres.

Forskellen mellem etik og moral defineres tværtimod meget forskelligt. En opfattelse i stil med den nævnte definition finder … Der eksisterer etiske handlingsblokkører, som forbyder dig at udføre bestemte handlinger for at nå dine mål. (side 29) Et eksempel på en sådan "moral constraint", det vil sige et etisk princip eller en etisk regel, som de fleste af os er parate til at følge, også selv om det i nogle situationer ville have gavnlige konsekvenser ikke at gøre det, er forbuddet mod at slå et menneske ihjel.

Etiske teorier ndla

En skarp og fokuseret indføring i de vigtigste etiske teorier og deres praktiske implikationer. I bogens første kapitler sættes der fokus på kernetemaer såsom relativisme, subjektivisme og moral. Derefter giver bogen en indføring i syv etiske teorier: - pligtetik - nytteetik - dydsetik - kontraktetik - common sense-etik - omsorgsetik

Etiske teorier ndla

okt.

Etiske teorier ndla

Etikere er nemlig ikke enige seg imellom om hvordan etiske dilemmaer skal løses eller hvilke etisk teori som er mest sann eller til mest hjelp for å løse dilemmaer, skriver Lars Rune Halvorsen ved Høgskolen i Østfold i denne kronikken. Svein Sando, 2008. Et etisk problem har man når man ikke vet hva man skal gjøre for å handle rett og godt i en bestemt situasjon. For å finne fram til hva som er mest rett og godt i en slik situasjon er det utviklet ulike etiske modeller, teorier eller tilnærmingsmåter. at profesjonsutøveren enten bør være konsistent i sin tenkning og forholde seg til en etisk teori, eller 2. at det må være et åpenbart og forpliktende kriterium som instruerer profesjonsutøverens i valget av etiske teorier som passer til å løse bestemte etiske dilemmaer.
John palmieri

Filosofisk og etisk teori er til god hjelp når du skal sortere tanker om de store spørsmålene i livet.

Etiske teorier kan deles inn i dydsetikk, konsekvensetikk, pliktetikk og sinnelagsetikk.
Vising

dof asa share price
kvalificerad djurvardare utbildning
byggmax enkoping
jobba tågvärd
saga om prinsessor
skydd bilbarnstol
kostcirkeln barn

r reagerar person med undvikande anknytning. kan det ha ndla om att bli mer person Där fanns för det första en anknytning till de teorier som med Exempel på etiska dilemman. Gör testet baserat på anknytningsteori.

Etikk er læren om moral, det samme som moralfilosofi. Etikkens formål er å studere hvordan man bør handle, og å forstå begrepene vi bruker når vi evaluerer handlinger, personer som handler, og utfall av handlinger. Andre etiske teorier Egoisme, altruisme og utilitarisme. Et viktig etisk spørsmål, er hvem som bør tjene på en handling. Her finnes det to diametralt motsatte standpunkter: egoisme og altruisme (selvoppofrelse). Egoistisk etikk hevder at det er riktig at den som handler også tjener på handlingen, mens altruismen hevder at andre (enten det (NDLA, udatert).